• 080 73 77
 • SI
Rezervacija

Privolitev

PRIVOLITEV IMETNIKOV SEZONSKE SMUČARSKE VOZOVNICE ZA SEZONO 2021/22 O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

S tem, ko ste/boste imetniki sezonske smučarske vozovnice osebno ali po elektronski pošti na naslov upravljavca vaših osebnih podatkov UNITUR d.o.o., Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče, matična številka: 8085498000, posredovali vaše potrdilo o izpolnjevanju PC pogojev, ste/boste upravljavcu podali privolitev v obdelavo vaših (vseh ali določenih izmed njih) sledečih osebnih podatkov (identifikacijskih podatkov in podatkov v zvezi z vašim zdravjem):

 • ime in priimek;
 • naslov stalnega prebivališča;
 • datum rojstva;
 • EMŠO;
 • številka zdravstvenega zavarovanja;
 • naslov elektronske pošte;
 • da ste bolezen COVID-19 preboleli;
 • datum, ko ste bili testirani in datum, ko vam je bila potrjena okužba z virusom COVID-19;
 • vrsta testa, s katerim je bila ugotovljena okužba s COVID-19 (PCR ali HAGT);
 • ustanova, pri kateri ste bili testirani na COVID-19;
 • vrsta cepiva, s katerim ste se cepili proti COVID-19;
 • proizvajalec cepiva, s katerim ste se cepili proti COVID-19;
 • datume, ko ste prejeli prvi, drugi in tretji odmerek cepiva proti COVID-19;
 • ustanova, v kateri ste se cepili proti COVID-19 z vsakim posameznim odmerkom;

Zgoraj našteti osebni podatki se obdelujejo/bodo obdelovali z namenom hitrejšega in lažjega preverjanja izpolnjevanja pogojev PC v zvezi s koriščenjem vaše sezonske smučarske vozovnice za sezono 2021/21 za smučišče Rogla ter za namene dokazovanja skladnosti ravnanja upravljavca z določili vsakokrat veljavnih vladnih odlokov glede obvladovanja širjenje okužbe s COVID-19, sprejetih na podlagi določil Zakona o nalezljivih boleznih.

Podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov sta 6./I(a) člen in 9./II(a) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)-privolitev.

Vašo privolitev v obdelavo vaših osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete tako, da nas tem obvestite preko elektronske pošte na naš naslov gdpr@unitur.eu ali preko redne pošte na naslovu UNITUR d.o.o., Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče. V kolikor boste privolitev preklicali, boste morali pred vsakim posameznim obiskom smučišča Rogla predložiti dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT.

Imate pravico, da kadarkoli vpogledate v osebne podatke, ki jih o vas obdelujemo. Kadarkoli lahko zahtevate, da vse osebne podatke, ki jih obdelujemo, izbrišemo ali popravimo, omejimo njihovo obdelavo, prav tako lahko zahtevate, da osebne podatke, ki jih bomo obdelovali o vas, posredujemo drugemu upravljavcu ali vam. Vse navedene pravice lahko uveljavljate pri upravljavcu z elektronskim sporočilom naš naslov gdpr@unitur.eu ali preko redne pošte na naslovu UNITUR d.o.o., Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče.

Imate tudi pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu RS. Pritožbo lahko vložite na elektronski naslov dpo@ip-rs.si ali po redni pošti na naslov Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana.

Kontaktni podatki naše pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov pri UNITUR d.o.o.: ODVETNIK JURIJ PRELOŽNIK, Ulica XIV. divizije 8, 3000 Celje, e-mail: jurij@odvetnik-preloznik.si

Vaše osebne podatke bomo hranili do preklica, v vsakem primeru pa do poteka zastaralnih rokov, kot so določeni v veljavni zakonodaji s področja prekrškov, kar je praviloma 2 leti.

Osebne podatke bodo uporabljale določene osebe, zaposlene pri upravljavcu, ki sodelujejo v postopku preventivnih ukrepov za preprečevanje okužbe z virusom Covid-19 ter določeni pogodbeni obdelovalci, ki skrbijo za delovanje informacijskega sistema upravljavca.

 

Snežne razmere