• 080 73 77
  • SI
Rezervacija

Ohranjanje naravnega okolja v njegovi čim bolj prvobitni obliki je za dolgoročni razvoj Občine Zreče in uresničevanje strateških ciljev podjetja Unitur odločilnega pomena

Rogla - Pohorje, 24. 5. 2023

Občina Zreče se ponaša z dejstvom, da je prepoznana kot zelena, trajnostna in varna destinacija edinstvenih doživetij za turiste in kot razvojno naravnano okolje, ki zagotavlja družbene in socialne pogoje ter ohranja naravno okolje za visoko kakovost življenja lokalnega prebivalstva, medtem ko strateški cilji podjetja Unitur predvidevajo razvoj okoljsko vzdržnih in trajnostno naravnanih turističnih produktov, se zavezujejo k odgovornemu turizmu ter si prizadevajo za skrbno ravnanje z naravnimi viri. 

Z veliko mero odgovornosti sledimo skupnemu cilju – ohraniti naravno okolje v največji možni meri nespremenjeno, avtohtono in avtentično! 

Destinacija Rogla – Pohorje, ki poleg Občine Zreče zajema še občine Oplotnica, Vitanje in Slovenske Konjice, nosi znak Slovenia Green Destination Gold. Ljudje, ki živimo v krajih pod Zreškim Pohorjem, slednjega ne razumemo kot dosežek, temveč kot veliko odgovornost do naravnega okolja in zdravega življenjskega prostora za vse. S tem uresničujemo moralno in etično dolžnost, da naravno okolje, ki so nam ga zaupali predniki, ohranimo za prihodnje rodove.  

Občina Zreče in Unitur, kot največji ponudnik turističnih storitev v destinaciji, ustvarjata življenjski prostor, ki je prebivalcem in turistom prijazen tudi zaradi tega, ker veliko skrb namenjata ohranjanju naravnega okolja in varovanju naravne dediščine. 

Turistični produkti, ki jih razvijamo na Zreškem Pohorju, so v skladu s tako imenovanimi zelenimi trendi na globalnem turističnem trgu, strategijo slovenskega turizma ter razvoja turizma v Destinaciji Rogla – Pohorje. 

S svojo premišljeno naravnanostjo sledijo načelom odgovornega turizma in so namenjeni vsem, katerih zdrav in vitalen življenjski slog se odraža v preživljanju prostega časa v naravi, ki se ponaša ne zgolj svežim zrakom, temveč zdravilno srednjegorsko klimo na območju Rogle.

Poimenovanje Pohorja »zelena pljuča Slovenije«, torej ni zgolj »iz trte zvito«, česar se dobro zavedamo tako domačini, ki si prizadevamo neponovljivo naravno okolje ohraniti čim bolj nespremenjeno, kot tudi turisti in obiskovalci, ki pri nas najdejo svojo »zeleno oazo« miru, zadovoljstva in dobrega počutja.

Vse to in še več so razlogi, da se z načrtovanim projektom postavitve 56-ih vetrnih elektrarn na Pohorju žal ne moremo strinjati. 

Vetrne elektrarne so načrtovane tudi v neposredni bližini Turističnega centra Rogla, ki skozi vse leto pozdravlja kolesarje, pohodnike, smučarje in druge obiskovalce od blizu in daleč ter jim poleg številnih športnih, doživljajskih in drugih priložnosti, ponuja pester nabor kulinaričnih dobrot, ki jih odlikujejo lokalno pridelana živila in izdelki, katerih kratke nabavne verige omogočajo vrhunsko kakovost z izjemnim okusom ter kratke nabavne verige z nizkim ogljičnim odtisom.

Iz zemljevida predvidenih polj vetrnih elektrarn je razvidno, da so lokacije ne samo v neposredni bližini Turističnega centra Rogla, temveč da so nekatere predvidene že na obstoječih športnih površinah oziroma na površinah, ki so v strategiji podjetja Unitur in obstoječih prostorskih načrtih Občine Zreče namenjene širjenju smučarskih in tekaških prog ter razvoju novih zelenih turističnih produktov.

Prepričani smo, da bi predvidena polja vetrnih elektrarn nepopravljivo spremenila vidno podobo Pohorja kot geografske in kulturne celote ter naravnega okolja območij, ki jih zajema načrt. Hkrati bi izredno negativno vplivala na floro in favno – predvsem na prostoživeče živali, med katerimi so tudi ogrožene vrste. 

In nenazadnje bi upočasnila ali celo onemogočila nadaljevanje skoraj petdeset let razvoja turizma na Zreškem Pohorju, ki danes omogoča preživetje z višjo kakovostjo življenja družinam 300-ih zaposlenih v Uniturju ter številnih drugih ponudnikov turističnih in drugih storitev v Občini Zreče, Destinaciji Rogla – Pohorje in širše. 


Občina Zreče
župan mag. Boris Podvršnik

Unitur d.o.o.                                                                                         
Izvršna direktorica Barbara Soršak, univ. dipl. ekon.                                                                                   
Izvršni direktorAleš Slapar, inž. str.
Snežne razmere