• 080 73 77
  • SI
Rezervacija

Blagovna znamka »Okusi Rogle« dobiva nov zagon

Rogla, 10. 11. 2016

Nad razvojem in trženjem blagovne znamke »Okusi Rogle« bo v prihodnje bdel sedemčlanski Projektni svet

Destinacija Rogla – Pohorje, poleg naravnih in kulturno-zgodovinskih zakladov, skriva tudi številne kulinarične posebnosti, ki se ohranjajo tekom generacij ter navdušujejo domačine, goste in obiskovalce.

V želji, da se z dvigom kvalitete in raznolikosti turistične ponudbe dviguje, ne samo kvaliteta preživljanja prostega časa naših gostov in obiskovalcev, temveč se pripomore tudi h kvalitetnejšemu življenju lokalnih prebivalcev, je bila ustvarjena in se razvija blagovna znamka »Okusi Rogle«.

Unior Turizem, ki kot lastnik blagovne znamke »Okusi Rogle«, želi in prizadeva, da bi znamka in z njo povezana ponudba zaživeli znotraj destinacije Rogla - Pohorje ter tako predstavljali izjemno dodano vrednost turistični ponudbi naših krajev.

V zadnjih mesecih so se, v okviru nastajanja strategije razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla – Pohorje, porajala tudi številna vprašanja, mnenja in predlog v zvezi z blagovno znamko »Okusi Rogle«. Predvsem pa se je izkazal velik interes po ohranjanju in nadgrajevanju ponudbe, povezane z njo.

Na povabilo lastnika blagovne znamke »Okusi Rogle« so se tik prej jesenskimi počitnicami na Rogli sestali partnerji v projektu »Okusi Rogle« ter ustanovili Projektni svet blagovne znamke »Okusi Rogle«, izvršilni in nadzorni organ, ki ga sestavljajo predsednica Barbara Soršak, direktorica Unior Turizma ter člani Domen Vogelsang, direktor LTO Zreče – Rogla, mag. Boris Podvršnik, župan Občine Zreče, Miran Gorinšek, župan občine Slovenske Konjice, Matjaž Orter, župan Občine Oplotnica, Mirko Polutnik, župan Občine Vitanje ter Stanislava Macuh, predsednica Društva kmetic Zarja.

S podpisom ustanovitvenega sklepa ter stiskom rok so se prisotni strinjali, da je moč v slogi in ciljni usmerjenosti. Naravna, kulturna in gastronomska ponudba destinacije Rogla – Pohorje  zagotovo predstavljajo edinstveno dodano vrednost za goste in obiskovalce naših krajev.

S povezovanjem v okviru blagovne znamke »Okusi Rogle«, visoko kakovostno ponudbo  pridelkov in izdelkov z znakom kakovosti »Okusi Rogle« ter pestrim naborom prireditev bo destinacija Rogla – Pohorje v prihodnje še trdneje umeščena na gastronomski zemljevid Slovenije in Evrope.

Snežne razmere